Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống chiếu sáng

TCXD 16:1986 – Chiếu sáng nhân tạo trong các công trình dân dụng.

TCVN 333:2005 – Thiết kế hệ thống cấp điện theo tiêu chuẩn IEC và hệ thống chiếu sáng thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng đô thị.

TCXD 7114-1,3:2008 – Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng trong, ngoài nhà các công trình xây dựng.

 

 

Bài Viết Liên Quan