Lập dự toán

  • Phân biệt “vật liệu” và “thiết bị” trong lập dự toán

    Trong lập dự toán đặc biệt là các mã công tác liên quan đến cơ – điện việc xác định đâu là vật liệu hay đâu là thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến đơn giá vì cách tính là khác nhau . Vậy làm thế nào để phân biệt đâu là vật liệu đâu là thiết bị ?…. Thông tư dưới đây sẽ giúp bạn có cách phân biệt cụ … Đọc Thêm