Phân tích thử nghiệm Lý-Hóa Vật liệu Cơ-Điện

  • DỊCH VỤ PHÂN TÍCH HÓA LÝ, THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG VẬT LIỆU:

    Phân tích hóa lí vật liệu kim loại và phi kim, đo độ cứng, đàn hồi vật liệu kim loại. 1- DỊCH VỤ PHÂN TÍCH NHANH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VẬT LIỆU KIM LOẠI: Xác định thành phần hóa học bằng phương pháp phổ phát xạ nguyên tử. Xác định thành phần hóa học bằng phương pháp Quang phổ Plasma 2- … Đọc Thêm

  • DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

      TT TÊN PHÉP THỬ MÔ TẢ 1 Đo độ bền cách điện của vật liệu - Điện áp thử: 0 ÷ 60 kV - Môi trường không khí hoặc dầu cách điện 2 Đo điện trở của vật liệu cách điện - R: 0,01Ω ÷ 20000 TΩ 3 Đo điện trở Đo điện cảm Đo điện dung - R: 0,0001 ÷ 2000 MΩ - … Đọc Thêm