11 TCN:2006 – Quy phạm trang bị điện.

TCVN 394:2007 – Thiết kế lắp đặt trang bị điện trong công trình xây dựng – Phần an toàn.

Tải xuống

TCVN 9206:2012 – Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 9207:2012 – Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 333:2005 – Thiết kế hệ thống cấp điện theo tiêu chuẩn IEC và hệ thống chiếu sáng thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng đô thị.

Quy chuẩn quốc tế về kỹ thuật điện

IEG 2010 – Hướng dẫn thiết kế điện phù hợp tiêu chuẩn IEC

Tài liệu an toàn điện

Thiết kế mẫu Trạm biến áp điện lực

Hướng dẫn thiết kế chiếu sáng (Kỹ sư chuyên gia Vũ Hùng Cường)

Bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện

Ký hiệu bản vẽ

TCVN 7447_2005: HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ

TCVN 7447-5-53_2005: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện cách ly, đóng cắt và điều khiển

TCVN 7447-5-54 : 2005 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ

TCVN 7447-4-42_2005: Bảo vệ an toàn -bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt

TCVN 7447-7-710_2006: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – khu vực y tế

TCVN 7447_2010 – 2011: HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP

TCVN 7447-1_2010: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

TCVN 7447-4-41_2010: Bảo vệ an toàn – bảo vệ chống điện giật

TCVN 7447-4-43_2010: Bảo vệ an toàn – bảo vệ chống quá dòng

TCVN 7447-4-44_2010: Bảo vệ an toàn – bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

TCVN 7447-5-51_2010:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – quy tắc chung

TCVN 7447-5-52_2010: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – hệ thống đi dây

TCVN 7447-5-55_2010: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – các thiết bị khác

TCVN 7447-6_2011: Kiểm tra

TCVN 7447-5-56_2011:Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – dịch vụ an toàn

 TCVN 7447-7-701_2011: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen

TCVN 7447-7-715_2011: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bằng điện áp cực thấp

TCVN 7447-7-717_2011: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – các khối di động hoặc vận chuyển được

TCVN 7447-7-729_2011: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – lối đi dùng cho vận hành hoặc bảo dưỡng

TCVN 6447:1998 – Cáp điện vặn xoắn cách điện XLPE – Điện áp 0,6/1KV.

TCVN 2103:1994 – Dây điện bọc nhựa PVC.

TCVN 9385:2012 – Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

TCVN 4086:1985 – Tiêu chuẩn an toàn Điện trong xây dựng.

TCXD 4756:1989 – Quy phạm nối đất và nối không của các thiết bị điện.

TCXDVN 394:2007 – Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện.

Tiêu chuẩn TCVN 5308-91 về an toàn lắp đặt và sử dụng thiết bị điện trong thi công.

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ LẮP ĐẶT THEO TIÊU CHUÂN IEC – bản tiếng Việt

Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-1

Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-2

Bài Viết Liên Quan