Trung Tâm Báo Cháy 16 Vùng CP1016

  • Giá thị trường: 8.928.000 đ
    Số lượng

    Mô tả sản phẩm

    Trung Tâm Báo Cháy 16 Vùng (loại 2 dây)
    Bao gồm 2 bình điện 12v-7A