Pa lăng điện 220 VAC

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Pa lăng điện 220 VAC

  BẢNG GIÁ THIẾT BỊ PA LĂNG
  khối lượng nâng độ cao Giá bán điện áp công suất động cơ
  100 kg 12 mét         3,556 220 VAC 510 W
  200 kg 12 mét         3,956 220 VAC 850 W
  200 kg 20 mét         4,010 220 VAC 850 W
  200 kg 30 mét         4,056 220 VAC 850 W
  250 kg 12 mét         4,268 220 VAC 1050 W
  250 kg 20 mét         4,312 220 VAC 1050 W
  250 kg 30 mét         4,366 220 VAC 1050 W
  300 kg 12 mét         4,420 220 VAC 1150 W
  300 kg 20 mét         4,469 220 VAC 1150 W
  300 kg 30 mét         4,519 220 VAC 1150 W
  400 kg 12 mét         4,889 220 VAC 1450 W
  400 kg 20 mét         4,934 220 VAC 1450 W
  400 kg 30 mét         4,987 220 VAC 1450 W
  400 kg 30 mét         6,330 220 VAC 3000 W
  500 kg 30 mét         5,871 220 VAC 2200 W
  500 kg 30 mét         6,922 220 VAC 3000 W
  500 kg 30 mét         7,982 220 VAC 3000 W
  800 kg 30 mét         7,761 220 VAC 3000 W
  800 kg 30 mét         8,993 220 VAC 3000 W
  800 kg 30 mét      10,962 220 VAC 3000 W
  1000 kg 30 mét         9,773 220 VAC 3000 W