Mô hình thực hành về đo lường điện

 • Giá thị trường: 10.000 đ
  Số lượng

  Mô tả sản phẩm

  *Mô tả sản phẩm
  – Danh mục thiết bị

  – Module đo lường dòng điện AC

  – Module đo lường điện áp AC

  – Module đo lường dòng điện DC

  – Module đo lường điện áp DC

  – Module đo lường công suất

  – Module đo lường tần số

  – Module đo lường hệ số công suất