Hóa chất phòng tắm

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Hóa chất làm sạch cửa sổ – kính CCS 210

  Đặc tính:

  Hình thức: Chất lỏng màu xanh nhạt
  Mùi: Đặc trưng
  pH 100% theo chỉ số chung: 9 – 11
  Dung tích: 3.8 l
  Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.970 – 1.010
  Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

  Hóa chất vệ sinh phòng tắm CCS 220

  Đặc tính:

  Hình thức: Chất lỏng màu xanh
  Mùi: Hương thơm Breta
  pH % theo chỉ số chung: 0 – 2
  Dung tích: 3.8 l / 20 l
  Trọng lượng riêng tại 250C (g/cm3): 1.050 – 1.090
  Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

  Hóa chất vệ sinh phòng tắm trung tính CCS 221

  Đặc tính:

  Hình thức: Chất lỏng màu tím nhạt
  Mùi: Breta
  pH 100% theo thước đo pH: 7.00 – 8.00
  Dung tích: 3.8 l
  Trọng lượng riêng 250C (g/cm3) : 0.980 – 1.020
  Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn