Hóa chất cho nhà hàng

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm

  Hóa chất khử trùng tẩy uế đa năng CCS 161

  Đặc tính:

  Hình thức: Chất lỏng màu vàng nhạt
  Mùi: Đặc trưng
  pH 100% theo chỉ số chung: 9 – 11
  Dung tích: 3.8 l
  Trọng lương riêng ở 250C (g/cm3): 0.980 – 1.020
  Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

  Hóa chất làm sạch cốc thủy tinh CCS 199

  Đặc tính:

  Hình thức: Chất lỏng không màu
  Mùi: Đặc trưng
  pH 100% theo thước đo pH: 6.50 – 7.50
  Dung tích: 5 l
  Trọng lượng riêng ở 25°C (g/cm3): 0.990 – 1.030
  Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

  Hóa chất làm sạch lò nướng CCS 150

  Đặc tính:

  Hình thức: Chất lỏng màu nâu
  Mùi: Đặc trưng
  pH 100% theo chỉ số chung: 13-14
  Dung tích: 5 l
  Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1360-1400
  Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn.

  Hóa chất rửa bát đĩa CCS 170

  Đặc tính:

  Hình thức: Chất lỏng sệt màu vàng
  Mùi: Hương chanh
  pH 100% theo thước đo pH: 6.50 – 7.50
  Dung tích: 3.8 l
  Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1.000 – 1.040
  Độ nhớt ở 250C (CPS): 600 – 800
  Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

  Hóa chất rửa dùng cho máy rửa bát CCS 110

  Đặc tính:

  Hình thức: Chất lỏng màu hổ phách
  Mùi: Đặc trưng
  pH 100% theo chỉ số chung: 13 – 14
  Dung tích: 5 l / 20 l
  Trọng lượng riêng ở 25°C (g/cm3): 1.160 – 1.200
  Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

  Hóa chất sấy cho máy rửa bát CCS 120

  Đặc tính:

  Hình thức: Chất lỏng màu xanh
  Mùi: Đặc trưng
  pH 100% theo thước đo pH: 7.00 – 8.00
  Dung tích: 5 l / 20 l
  Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.980 – 1.020
  Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

  Hóa chất tẩy bẩn trà cafe CCS 195

  Đặc tính:

  Hình thức: Hạt nhỏ trắng mịn
  Mùi: Đặc trưng
  Khối lượng: 5 kg
  pH 0.1% soln: 10.50  – 11.50
  Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

  Hóa chất tẩy dầu mỡ cho nhà bếp CCS 140

  Đặc tính:

  Hình thức: Chất lỏng màu hơi trong
  Mùi: Đặc trưng
  pH 100% theo chỉ số chung: 12 – 14
  Dung tích: 3.8 l
  Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1.050 – 1.090
  Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

  Hóa chất tẩy đồ cáu cạnh CCS 130

  Đặc tính:

  Hình thức: Chất lỏng không màu
  Mùi: Đặc trưng
  pH 100% theo chỉ số chung: 0 – 2
  Dung tích: 3.8 l
  Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1.270 – 1.310
  Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

  Hóa chất tẩy rửa và khử trùng bếp CCS 141

  Đặc tính:

  Hình thức: Chất lỏng màu hơi trong
  Mùi: Đặc trưng
  pH 100% theo chỉ số chung: 12 – 14
  Dung tích: 3.8 l
  Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1.050 – 1.090
  Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn