Bộ ký hiệu các phần tử điện có từ tính

 • Giá thị trường: 10.000 đ
  Số lượng

  Mô tả sản phẩm

  *Mô tả sản phẩm
  Các phần tử có từ tính, sử dụng trên bảng sắt
  01 Bộ kí hiệu các phần tử logic điện như nút bấm, quận dây, phần tử logic ….
  01 Vali chứa