Gia công khuôn mẫu, chi tiết trên máy CNC

Công ty chúng tôi là đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC, nhận chế tạo các loại khuôn mẫu (các loại khuôn ép nhựa, khuôn đúc nhôm, khuôn thổi; gia công đồ gá (JIGs); tiện phay CNC, cắt dây, cắt laser các chi tiết phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ và thực hiện hoàn thiện sản phẩm nhựa, nhôm từ giai đoạn nhận mẫu, thiết kế, chế tạo khuôn, đúc sản phẩm, gia công sản phẩm cho đến khi sản phẩm hoàn thiện giao đến tay khách hàng.
– Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp những giải pháp thiết kế, mô phỏng và chế tạo theo yêu cầu của khách hàng từ nhỏ đến lớn, từ số lượng đơn chiếc đến sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng của quý khách… Chúng tôi cam kết cung ứng tới khách hàng dịch vụ hoàn hảo nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, thời gian giao hàng chuẩn nhất.
Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý khách hàng, những đối tác trong các ngành liên quan ở trong cũng như nước ngoài.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !
Địa chỉ tham quan nhà máy: 217 Thôn Thượng, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội.

(Hình ảnh quy mô nhà máy sản xuất)

Our company is a manufacturing and trading unit in the field of PRECISION MECHANICAL, receiving and manufacturing molds (plastic injection molds, aluminum molds, blow molds; processing jigs (JIGs); CNC milling, wire cutting, laser cutting details for auxiliary industries and perfecting plastic and aluminum products from receipt to production.
– In addition, we also provide the design, simulation and manufacturing solutions required by any customer, from small to large, from single units to mass production according to your orders. … We are committed to providing customers with the perfect service, the best product quality, the most standard delivery time.
We are looking forward to cooperating with our customers, partners in related industries inside and outside the country.
SINCERELY THANK !
Address to visit the factory: 217 Thuong Village, Cu Khe, Thanh Oai, Hanoi.

当社は、精密機械加工の分野での製造および取引単位であり、金型(プラスチック射出成形金型、アルミニウム金型、ブロー金型、加工治具(JIG)、CNCフライス加工、ワイヤー切断、補助産業用のレーザー切断詳細および完璧化 プラスチックやアルミ製品を受け取りから生産まで。
-さらに、お客様の注文に応じて、小規模から大規模まで、単一ユニットから大量生産まで、あらゆる顧客が必要とする設計、シミュレーション、および製造ソリューションを提供します。 …私たちはお客様に完璧なサービス、最高の製品品質、最も標準的な納期を提供することをお約束します。
お客様、国内外の関連業界のパートナー様との協力を楽しみにしております。
誠にありがとうございます!
工場を訪問するためのアドレス:217 Thuong Village、Cu Khe、Thanh Oai、Hanoi。

우리 회사는 정밀 기계 분야의 제조 및 무역 단위, 금형 (플라스틱 사출 금형, 알루미늄 금형, 블로우 금형; 가공 지그 (JIG)); CNC 밀링, 와이어 커팅, 보조 산업을위한 레이저 절단 세부 정보 및 완벽 수령에서 생산까지 플라스틱 및 알루미늄 제품.
-또한 주문에 따라 소규모에서 대규모, 단일 단위에서 대량 생산에 이르기까지 모든 고객이 요구하는 설계, 시뮬레이션 및 제조 솔루션을 제공합니다. … 우리는 완벽한 서비스, 최고의 제품 품질, 가장 표준 배달 시간을 고객에게 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
우리는 국내외의 관련 산업 분야의 파트너 인 고객과 협력하기를 기대합니다.
진심으로 감사합니다!
공장 방문 주소 : 하노이 탄 오 아이, Cu Khe Thuong Village 217

我们公司是精密机械领域的制造和贸易单位,接收和制造模具(塑料注射模,铝模,吹塑模;加工夹具(JIG); CNC铣削,线切割,辅助行业的激光切割细节和精加工 塑料和铝制品从签收到生产。
-此外,我们还根据您的订单提供任何客户所需的设计,仿真和制造解决方案,从小型到大型,从单个单元到批量生产。 …我们致力于为客户提供完美的服务,最佳的产品质量,最标准的交货时间。
我们期待与我们的客户,国内外相关行业的合作伙伴合作。
非常感谢!
参观工厂的地址:河内清迈爱溪市铜村217号村。

บริษัท ของเราเป็นหน่วยการผลิตและการค้าในเขตข้อมูลของ PRECISION MECHANICAL รับและผลิต moulds (moulds การฉีดพลาสติก moulds อะลูมิเนียมระเบิด moulds ประมวลผล jigs (JIGs) กัด CNC ตัดลวดรายละเอียดการตัดเลเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมเสริมและ perfecting ผลิตภัณฑ์พลาสติกและอลูมิเนียมตั้งแต่การรับจนถึงการผลิต
– นอกจากนี้เรายังให้บริการออกแบบจำลองและโซลูชันการผลิตที่ลูกค้าต้องการตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่จากหน่วยเดียวไปจนถึงการผลิตจำนวนมากตามคำสั่งซื้อของคุณ … เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่สมบูรณ์แบบแก่ลูกค้าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเวลาการส่งมอบที่เป็นมาตรฐานที่สุด
เรารอคอยที่จะร่วมมือกับลูกค้าพันธมิตรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ
ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้ง!
ที่อยู่เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน: 217 หมู่บ้าน Thuong, Cu Khe, Thanh Oai, ฮานอย

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫົວ ໜ່ວຍ ການຜະລິດແລະການຄ້າໃນຂົງເຂດ PRECISION MECHANICAL, ຮັບແລະຜະລິດແມ່ພິມ (ແມ່ພິມສີດພາດສະຕິກ, ແມ່ພິມອະລູມິນຽມ, ແມ່ພິມດອກໄມ້; ຫົວຂອດການປຸງແຕ່ງ (JIGs); ເຄື່ອງຕັດຊີເອັນຊີ, ການຕັດລວດ, ລາຍລະອຽດຕັດເລເຊີ ສຳ ລັບອຸດສະຫະ ກຳ ຊ່ວຍແລະຄວາມສົມບູນແບບ ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກແລະອາລູມີນຽມຈາກການຮັບຈົນເຖິງການຜະລິດ.
– ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງສະ ໜອງ ການອອກແບບ, ການ ຈຳ ລອງແລະການຜະລິດວິທີແກ້ໄຂທີ່ລູກຄ້າຜູ້ໃດຕ້ອງການ, ນັບແຕ່ນ້ອຍຫາໃຫຍ່, ຈາກ ໜ່ວຍ ດຽວເຖິງການຜະລິດຕັ້ງມະຫາຊົນຕາມ ຄຳ ສັ່ງຂອງທ່ານ. … ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງ ໝັ້ນ ທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ມີການບໍລິການທີ່ດີເລີດ, ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເວລາສົ່ງທີ່ຖືກມາດຕະຖານທີ່ສຸດ.
ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າ, ຄູ່ຮ່ວມງານໃນອຸດສະຫະ ກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
ຂອບໃຈ SINCERELY!
ທີ່ຢູ່ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານ: 217 ບ້ານ Thuong, Cu Khe, Thanh Oai, ຮ່າໂນ້ຍ.

Video xưởng gia công cơ khí chính xác

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.